top of page

En pause, et ukendt rum, noget der fletter sammen /En paus, ett okänt rum, något som sammanflätas

 

En gruppeudstilling kurateret af Anette Harboe Flensburg og Karen Gabel Madsen

”Et billede er en pause som en tanke holder imellem to slags usikkerheder”, skriver Djuna Barnes i bogen Nattens Skove – og senere;  ”Et velkendt værelse er altid mindre end et ukendt”.

Citaterne indrammer meget åbent og poetisk et gennemgående erfaringsfelt kunstnere arbejder i, hvad enten det drejer sig om litteratur, eller visuelle billeder. Der findes mange måder at fastholde denne pause, og der er stor forskel på hvor meget der i et billede refereres direkte til det at være en pause. Fotografiet er f.eks. splitsekundets skarpe nedslag, hvor billedets referent, dvs. det specifikke perspektiv, sted og tidspunkt for optagelsen, udgør en særlig karakter og kvalitet. Mens disse markører er sløret eller helt udvisket i maleriet, fordi maleriet er en ubegrænset syntese af uudgrundelige og sammensatte indtryk – tilsat materialernes helt eget sprog. Hvad enten der er tale om stilleben, statiske arkitektoniske strukturer, eller udstansning af noget temporalt bevægeligt, spiller gestaltningen af potentiel forvandling ofte den egentlige hovedrolle. Hvilket kan udgøre en anden type kvalitet.

Udstillingen giver forskellige bud på at være en pause i forvandlingen. Generationsmæssigt spændende over det unge bud, til en desværre allerede afdød kunstners stadigt vitale bud. Fra maleri, til maleri i et udvidet fysisk felt, til skulptur.

Udstillere: Ola Billgren, Anette Harboe Flensburg, Bjørn Poulsen, Amalie Gabel, Kehnet Nielsen, Kristina Jansson og Karen Gabel Madsen.

bottom of page